Podatek akcyzowy od e – papierosów

E – papierosy podlegają opodatkowaniu VAT. To jedyny podatek, który został nałożony na elektroniczne papierosy w Polsce. W innych krajach należących do Unii Europejskiej przepisy idą dużo dalej, w niektórych są traktowane na równie z wyrobami tytoniowymi, a na Węgrzech obrót nimi został całkowicie zabroniony. Wszystko za sprawą nikotyny zawartej w e – papierosach. Czy polski ustawodawca również zdecyduje się na tak radykalne kroki? Na razie zmianie uległa ustawa o ochronie zdrowia, natomiast Ministerstwo Finansów powołało zespół ds. opodatkowania e – papierosów.

Regulacje unijne wobec produkcji i sprzedaży e - papierosów

W lipcu 2016 r. sem przyjął ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia, która implementuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z 3 kwietnia 2014 r. Powodem, dla którego Parlament UE zdecydował się uregulować kwestie związane z obrotem e – papierosami jest obecność w nich nikotyny – substancji uzależniającej i stwarzającej ryzyko negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników tego rodzaju wyrobów. Zapisy wspomnianej dyrektywy wymuszają niemal równe traktowanie papierosów elektronicznych i tradycyjnych w odniesieniu do ich produkcji, eksponowania i reklamy.

Implementacja dyrektywy unijnej w sprawie produkcji i sprzedaży e – papierosów do polskiego prawa

Na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z 3 kwietnia 2014 r. w Polsce została zmieniona ustawa o ochronie zdrowia. Zgodnie z nowymi przepisami  maksymalne stężenie nikotyny w e- papierosach nie może przekraczać 20 mg/ml. Dopuszcza się wkłady uzupełnialne, jednak ich pojemność nie może przekraczać 10 ml. W przypadku do e – papierosów jednorazowych pojemność kartridża nie może być wyższa niż 2 ml.

Producenci, a także importerzy elektronicznych papierosów mają obowiązek 6 miesięcy wcześniej zgłosić planowane wprowadzenie do obrotu tych wyrobów do Inspektora ds. Substancji Chemicznych. Informacje zawarte w zgłoszeniu muszą zawierać m.in. opis procesu produkcji wraz z oświadczeniem o zgodności tego procesu z wymogami ustawy o ochronie zdrowia w zakresie następstw używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Inspektor musi także zostać powiadomiony o dawce nikotyny oraz absorpcji tego składnika podczas zażywania w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach. Oświadczenie jest objęte rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dodatkowym warunkiem wprowadzenia do obrotu e – papierosów jest wniesienie opłaty w momencie składania zgłoszenia.

Przepisy, które regulują sposób oznakowani i reklamy e – papierosów są zbliżone do tych, które obowiązują w odniesieniu do papierosów tradycyjnych. Istnieje więc wymóg umieszczania ostrzeżenia o wpływie e-papierosów na zdrowie, zakazana jest ich reklama oraz sponsoring tych produktów. Zakazano też sprzedaży e-papierosów osobom nieletnim. Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku palenia wyrobów tytoniowych, e – palacze muszą stosować się do ograniczeń co do miejsca palenia.

Opodatkowanie e – papierosów w Polsce

Ministerstwo Finansów nie angażuje się w rozważania na temat szkodliwego wpływu zawartej w e – papierosach nikotyny na zdrowie palaczy, jednak obserwuje rynek tych produktów i rozważa nałożenie na papierosy elektroniczne podatku akcyzowego.

Póki co, stanowisko resortu w tej sprawie jest jednoznaczne – papierosy elektroniczne nie mieszczą się kryteriach określających wyroby tytoniowe, nie są wyrobami tytoniowymi, nie podlegają więc akcyzie. Sprawa wydaje się jednak otwarta, gdyż przepisy unijne dopuszczają objęcie e – papierosów akcyzą, a wiele państwa europejskich już wdrożyło stosowne przepisy w życie.

Autor

BiznesFinanse.pl

Ogólnopolski portal o Biznesie i Finansach

Zobacz również

Kontakt

E-mail: kontakt@biznesfinanse.pl

Ogólnopolski portal o Biznesie i Finansach.

 

W przypadku zainteresowania reklamą zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem agencji marketingowej:

 

reklamodawca@brand.ceo